Analys med jämställdhetsperspektiv i Ludvika

Ludvika har nyligen börjat analysera uppföljningsresultaten uppdelat på kvinnor och män.

Mikael Müller, verksamhetscontroller berättar hur kommunen kom igång med att analysera resultat uppdelat på kön, och vad de hittills har sett för resultat.

Filmen är 3:25 min.