Aktivitetsplan för ledningssystem

Mobil och en hand.

En aktivitetsplan syftar till att strukturera upp arbetet med delmål och tider. Planen hjälper alla som berörs genom att tydliggöra arbetet.

Tillsätt gärna en arbetsgrupp, styrgrupp och referensgrupp inför arbetet.

Innan aktivitetsplanen sätts upp bör du besvara följande frågor:

  • Vad är bakgrunden och syftet med planen?
  • Vad är slutmålet med aktivitetsplanen?

Därefter bör du tydliggöra eventuella avgränsningar för att alla involverade ska få en gemensam bild och förväntan om vad arbetet omfattar och inte. På så vis kan resurser gemensamt prioriteras. Avgränsningarna kan avse vad som ska ingå i ledningssystemet och vilka det vänder sig till.

Aktivitetsplanens innehåll

Aktivitetsplanen innehåller alla aktiviteter som skall genomföras. För varje aktivitet skall framgå

  • hur den skall göras
  • vem som är ansvarig
  • när aktiviteterna ska ske
  • hur uppföljning ska ske.

I tidplanen kan beslutspunkter läggas in.

Resurser

Om resurserna är avsatta innan planen läggs upp så ska planen anpassas efter detta och tvärtom. Den resurs som framförallt är mest central att planera är tiden.

Tänk på att aktivitetsplanen regelbundet bör stämmas av och uppdateras.

Information om och förslag på en aktivitetsplan för ledningssystem

Aktivitetsplan för ledningssystem (PDF, nytt fönster)