Webbplatserna Uppföljningsguiden och Uppföljningsprocessen har stängts ned.

Besök skr.se för istället att få stöd i ditt arbete. Stöd för att styra, leda och följa upp.