Verksamhet och styrning ledningssystem

Lagkravslista, Heby (pdf, nytt fönster)

Exempel på hur en lagkravlista kan göras, från Heby.

Läs mer

Ledningsgruppens årshjul, Luleå (pdf, nytt fönster)

Ledningsgruppens årshjul i Luleå kommun.

Läs mer

Verksamhet och styrning

När du planerar kvalitetsledningssystemet bör kvalitetskrav och kvalitetsegenskaper som är relevanta för verksamheten identifieras utifrån lagar och föreskrifter, egna definierade kvalitetskrav och -mål, samt brukares och patienters behov. Lagar och föreskrifter I föreskriften SOSFS 2011:9 definieras kvalitet som att uppfylla de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats […]

Läs mer

Årscykel med kvalitetsarbete, Hudikvall (pdf, nytt fönster)

Årscykel med kvalitetsarbete i Hudiksvalls kommun.

Läs mer