Utbilda och engagera ledningssystem

Implementera ledningssystem för patientsäkerhet, NLL

Birgitta Boqvist, Norrbottens läns landsting, delar med sig av hur de implementerar och når ut med ledningssystem på olika nivåer.

Läs mer

En hand som håller i en penna över ett dokument.

Kommunikationsplan för ledningssystem

Förslag på hur en kommunikationsplan för ledningssystem kan se ut.

Läs mer

Skapa engagemang i din organisation, Riksbyggen

Charlotta Szczepanowski på Riksbyggen delar med sig av allmänna tips på hur du skapar engagemang i din organisation.

Läs mer

Utbilda och engagera

Börja gärna implementeringen där behov och efterfrågan finns. Det är viktigt att skapa goda exempel och att visa tydliga resultat på kort tid. Det optimala är om systemet underlättar och stöttar den dagliga verksamheten utifrån dess förutsättningar. Utbilda, engagera och informera om ledningssystemet Gör gärna en kommunikationsplan där ni definierar vilken information som ska ges, till […]

Läs mer