Uppföljning och analys i fördjupad uppföljning

Checklistor – Modell för fördjupad uppföljning

Checklistorna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

Läs mer

Exempelmallar fördjupad uppföljning – Uppföljning och analys

Mallarna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

Läs mer

Strategi för fördjupad uppföljning och utvärdering av Hälso- och sjukvård, Landstinget i Uppsala län (pdf, nytt fönster)

Uppföljning och utvärdering är viktiga strategiska styrverktyg som ger uppdragsgivaren kunskap om Hälso- och sjukvården uppfyller sina mål samt ger vägledning till framtida åtgärder.

Läs mer

Uppföljning och analys av fördjupad uppföljning inom hälso- och sjukvård

Baserat på handlingsplanen genomförs uppföljning och analys, vilken sker i flera steg. Information samlas in i syfte att få en analys av nuläget för den berörda verksamheten. Underlag från olika källor bidrar till analys av den berörda verksamheten och identifierar eventuella behov av fördjupade uppföljningar. En sammanfattande riskbedömning sker utifrån de avvikelser och brister som […]

Läs mer