Samverkan

Goda relationer med utförare – framgångsfaktorer

En studie om Varbergs och Solnas arbete med alternativa utförare visar ett antal faktorer som tillsammans bidrar till positiva samarbeten.

Läs mer

M Godin-Luthman, Gotland, branschråd

Temabaserade branschråd i Region Gotland

Branschråden ger beställare och utförare i egen och extern regi möjlighet att tillsammans arbeta med förbättringsområden, berättar Mariann Godin-Luthman.

Läs mer

Uppföljning i samverkan, Solna

Uppföljning i samverkan och dialog med utförare, Solna

Solna delar med sig av tips och erfarenheter för att lyckas med en uppföljning i nära relation till utförare i både egen och privat regi.

Läs mer