Samverka med privata utförare

Goda relationer med utförare – framgångsfaktorer

En studie om Varbergs och Solnas arbete med alternativa utförare visar ett antal faktorer som tillsammans bidrar till positiva samarbeten.

Läs mer

Kommunala strategier vid marknadsstyrning

Kommunala strategier vid marknadsstyrning – omsorg om relationer

Rapporten beskriver hur två kommuner arbetar med att utveckla relationerna mellan olika aktörer då särskilda boenden upphandlats.

Läs mer

Bokframsida på skriften offentliga uppgifter till vår tjänst

Offentliga uppgifter till vår tjänst

I skriften beskrivs vilka uppgifter som finns på Skatteverket och hur de kan tolkas. Vidare förklaras också centrala begrepp som är viktiga för att förstå den information som finns hos Skatteverket.

Läs mer

Samverka med privata utförare

Att i uppföljningen samverka med utförarna och involvera de som tjänsterna är till för, ger goda förutsättningar att utveckla verksamheten. Ett viktigt syfte med uppföljning är, förutom kontroll, att främja utveckling i verksamheten. Uppföljning kan om den sker i samverkan, bli ett verksamt instrument för kvalitetsutveckling. Ta tillvara kunskap och erfarenhet – samverka med bransch […]

Läs mer

Samverkan med utförare i upphandlingsprocessen

SKL har tagit fram en modell för att åskådliggöra hur samverkan med utförare kan utformas. Modellen kan delvis tillämpas för utförare i egen regi.

Läs mer

M Godin-Luthman, Gotland, branschråd

Temabaserade branschråd i Region Gotland

Branschråden ger beställare och utförare i egen och extern regi möjlighet att tillsammans arbeta med förbättringsområden, berättar Mariann Godin-Luthman.

Läs mer

Uppföljning i samverkan, Solna

Uppföljning i samverkan och dialog med utförare, Solna

Solna delar med sig av tips och erfarenheter för att lyckas med en uppföljning i nära relation till utförare i både egen och privat regi.

Läs mer