Roller och ansvar ledningssystem

Lokal styrning av egen regi, Eskilstuna

Cecilia Palm Siösteen, Eskilstuna kommun, berättar om hur kommunen organiserat styrning och uppföljning av egen regi.

Läs mer

Roller och ansvar

Tydliggör arbetsfördelning och ansvaret för ledningssystemet enligt föreskriftens krav. Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS  har ansvar för att det finns ett ledningssystem. Det ansvaret kan inte överlåtas. Däremot är det möjligt att låta någon utanför organisationen skapa ledningssystemet, till exempel en konsult. Att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är uppgifter som […]

Läs mer

Uppdragsbeskrivning med roller och ansvar, Bjuv (pdf, nytt fönster)

Uppdragsbeskrivning för äldreomsorg med ansvar, skyldigheter och befogenheter definierade.

Läs mer