Planering av fördjupad uppföljning

Checklistor – Modell för fördjupad uppföljning

Checklistorna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

Läs mer

Exempelmallar fördjupad uppföljning – Planering

Mallarna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

Läs mer

Planering av fördjupad uppföljning inom hälso- och sjukvård

På landstingsövergripande nivå fastställs uppdrag, mål, resursfördelning och handlingsplan för den fördjupade uppföljningen. En utgångspunkt för närmare beskrivning av uppdraget kan vara Landstingsfullmäktiges program för uppföljning och insyn enligt kommunallagen, vilket är ett strategiskt styrdokument. För att konkret fastställa vad som ska uppnås med den fördjupade uppföljningen sätts mål. Landstinget ska därefter redogöra för vilka […]

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.

Läs mer

Strategi för fördjupad uppföljning och utvärdering av Hälso- och sjukvård, Landstinget i Uppsala län (pdf, nytt fönster)

Uppföljning och utvärdering är viktiga strategiska styrverktyg som ger uppdragsgivaren kunskap om Hälso- och sjukvården uppfyller sina mål samt ger vägledning till framtida åtgärder.

Läs mer