Planera ledningssystem

Mobil och en hand.

Aktivitetsplan för ledningssystem

Förslag på hur en aktivitetsplan för ledningssystem kan se ut.

Läs mer

GAP analys ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Gap-analys ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Med hjälp av gap-analysen kan du få en överblick av hur ni uppfyller kraven i SOSFS 2011:9.

Läs mer

Grovplan med aktiviteter, Luleå (pdf, nytt fönster)

Grovplan över aktiviteter för kvalitetsarbete i Luleå kommun.

Läs mer

Planera

När ni har skapat er en bild och beskrivit varför ni ska ha ett ledningssystem och vad det ska omfatta så är det dags för nästa steg. Börja planera arbetet i praktiken med fokus på vad som ska göras och av vem. Kartlägg vad som behöver göras Kartlägg vilka delar av ledningssystemet som finns i […]

Läs mer