Planera för implementeringen

Grovplan med aktiviteter, Luleå (pdf, nytt fönster)

Grovplan över aktiviteter för kvalitetsarbete i Luleå kommun.

Läs mer

Planera för implementeringen

När underlag och ramen för ledningssystemet är klara startar själva implementeringsarbetet. Arbeta gärna utifrån en framtagen aktivitetsplan och kommunikationsplan – och följ upp arbetet. Aktivitetsplan En plan syftar till att strukturera upp arbetet med delmål och tider. Planen hjälper alla som berörs genom att tydliggöra arbetet. Tillsätt gärna en arbetsgrupp, styrgrupp och referensgrupp inför arbetet. […]

Läs mer