Personalens medverkan

Förbättra ditt förbättringssystem, Solna (pdf, nytt fönster)

Presentation om hur Solna utvecklar, bedriver och involverar medarbetare i sitt förbättringsarbete.

Läs mer

Personalens medverkan

Säkerställ att personalen arbetar i enlighet med processerna och rutinerna i ledningssystemet. Förutom allmänna krav i föreskriften SOSFS 2011:9 så finns speciallagstiftning i PSL, SoL och LSS om personalens medverkan i verksamhetens kvalitetsarbete. Vårdgivaren ansvarar för att personalen har den kompetens som krävs för verksamhetens kvalitet ledningssystemets processer och rutiner tillämpas av personalen på alla nivåer […]

Läs mer