Löpande uppföljning

basmodell uppföljning primärvård

Basmodell för uppföljning av primärvård

Basmodellen kan utgöra utgångspunkt för varje landsting och regions eget beslut om uppföljning och kontroll av primärvård.

Läs mer

Löpande uppföljning

I den löpande uppföljning säkerställs att det som beställts enligt avtal och överenskommelser levereras enligt uppgjorda uppföljningsplaner. Löpande uppföljning genomförs av uppdragsgivare och beställare. Uppföljningen sker av enskilda vårdgivare oavsett avtal och driftform. Basmodell för primärvårdsuppföljning Den kan utgöra utgångspunkt för varje landsting och regions eget beslut om uppföljning och kontroll av primärvård. Modellen är […]

Läs mer

Uppföljning av hälso- och sjukvård

Landstingen och regionerna följer upp hälso- och sjukvården löpande. På förekommen anledning kan även en fördjupad uppföljning ske. Huvudsyftet är att säkerställa att verksamheter, oavsett driftsform, lever upp till de krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler som gäller för respektive verksamhet. God vård – verktyg för uppföljning och utvärdering God vård är ett samlingsbegrepp […]

Läs mer