Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Mobil och en hand.

Aktivitetsplan för ledningssystem

Förslag på hur en aktivitetsplan för ledningssystem kan se ut.

Läs mer

Arbete med kvalitetsledningssystem i Karlstad

Marie Johansson, Karlstads kommun, berättar om hur kommunen byggt upp och arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

GAP analys ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Gap-analys ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Med hjälp av gap-analysen kan du få en överblick av hur ni uppfyller kraven i SOSFS 2011:9.

Läs mer

Kvalitetsmanual för socialtjänsten, Kävlinge (pdf, nytt fönster)

Socialnämndens ledningssystem för kvalitet beskrivs i denna kvalitetsmanual, som är det översta styrande dokumentet för kvalitetsledningssystemet i Kävlinge.

Läs mer

Ledningsgruppens årshjul, Luleå (pdf, nytt fönster)

Ledningsgruppens årshjul i Luleå kommun.

Läs mer

Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 i Osby kommun

Beskrivning av ledningssystemets omfattning, uppbyggnad, syfte och ansvarsfördelning i Osby kommun.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitetsarbete

Ett ledningssystem är ett verktyg för att uppnå kvalitet. SKL har arbetat fram material som ger kommuner, landsting och regioner stöd i arbetet med att ta fram ledningssystem enligt föreskriften SOSFS 2011:9 på övergripande nivå. Du får i fyra steg stöd i att: lägga grunden för ledningssystemet och planera utifrån lokala förutsättningar, bestämma innehållet och […]

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen, Kungsbacka (pdf, nytt fönster)

Kungsbackas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen.

Läs mer

Tryggve – Socialförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vetlanda

På spåret! Tryggve – Vetlandas sätt att styra mot god kvalitet .

Läs mer

Verksamhet och styrning

När du planerar kvalitetsledningssystemet bör kvalitetskrav och kvalitetsegenskaper som är relevanta för verksamheten identifieras utifrån lagar och föreskrifter, egna definierade kvalitetskrav och -mål, samt brukares och patienters behov. Lagar och föreskrifter I föreskriften SOSFS 2011:9 definieras kvalitet som att uppfylla de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats […]

Läs mer