Lägg grunden

Lägg grunden

Börja med att beskriva ledningssystemets grund när du inleder arbetet med ledningssystemet. Sidorna under steg 1 ger stöd i att diskutera varför ni ska ha ett ledningssystem och vad det ska omfatta. Det är viktigt att dessa områden som utgör grunden för ledningssystemet dokumenteras. Beskriva syftet: Börja med att fundera på vad ett ledningssystem är för er och varför ni behöver ha ett. […]

Läs mer

Bokframsidan på skriften Vägledning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbet

Vägledning – ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Vägledningen beskriver några viktiga byggstenar. Dessa är främst; systematiskt förbättringsarbete, internt styrande dokument och ledningssystemets struktur.

Läs mer