Kartlägg vad som behöver göras

GAP analys ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Gap-analys ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Med hjälp av gap-analysen kan du få en överblick av hur ni uppfyller kraven i SOSFS 2011:9.

Läs mer

Kartlägg vad som behöver göras

Kartlägg vilka delar av ledningssystemet som finns i dag. Ofta finns stora delar redan på plats, men det kan se olika ut mellan delar i organisationen. Inventera vad som saknas utifrån de krav ni ställt upp och kraven i SOSFS 2011:9. Genom en GAP-analys kan jämförelse göras mellan aktuellt och önskat läge och för att […]

Läs mer