Jämställdhet

Processkartlaggning i Landstingen i Värmland

Processkartläggning med ett jämställdhetsperspektiv, Landstinget i Värmland

En processkartläggning som beskriver flödena i sjukskrivningsprocessen.

Läs mer

Upphandling för jamstalldhet

Upphandling för jämställdhet

En vägledning som klargör de juridiska möjligheterna att ställa jämställdhetskrav vid upphandling enligt LOU och LOV.

Läs mer