Intern kontroll

Intern kontroll

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till detta. I praktiken innehåller den interna kontrollen flera processer och moment: […]

Läs mer

Bokframsida på skriften På den säkra sidan

På den säkra sidan

Skriften försöker med exempel, fördjupningar och reflektioner belysa vad intern kontroll är och hur politiker kan arbeta för att utveckla den.

Läs mer