Insyn i olika driftformer

Bokframsida på skriften alternativa driftformer

Alternativa driftformer

Skriften ger uppslag och tips om vad som är viktigt att tänka på inför ett beslut om alternativa driftformer och samverkan.

Läs mer

Bokframsida på skriften förutsättningar för uppföljning

Förutsättningar för uppföljning

Skriften redovisar de möjligheter som kommuner och landsting har för att följa upp verksamheter som är offentligt styrda och finansierade och som drivs av alternativa utförare.

Läs mer

Bokframsida på skriften offentlig och privat driven verksamhet

Offentligt och privat driven verksamhet – legala skillnader

Skriften tar upp vilka villkor som gäller vid överlämnande av förvaltningsuppgifter till privata företag, samt vilka legala skillnader som finns mellan att driva verksamhet i privat respektive offentlig regi.

Läs mer