Indikatorer

basmodell uppföljning primärvård

Basmodell för uppföljning av primärvård

Basmodellen kan utgöra utgångspunkt för varje landsting och regions eget beslut om uppföljning och kontroll av primärvård.

Läs mer