Implementera ledningssystem

Mobil och en hand.

Aktivitetsplan för ledningssystem

Förslag på hur en aktivitetsplan för ledningssystem kan se ut.

Läs mer

Implementera

När innehållet och ramen för ledningssystemet är klara startar implementeringsarbetet. Särskilt fokus bör ligga på att ha en tydlig plan för hur implementeringen ska gå till och skapa engagemang genom målgruppsanpassade utbildningar. Att implementera ledningssystemet innebär att sälja in, informera om, utbilda, stötta, repetera och hålla det aktuellt. Det kan ta två till fem år innan systemet är […]

Läs mer

Implementera ledningssystem för patientsäkerhet, NLL

Birgitta Boqvist, Norrbottens läns landsting, delar med sig av hur de implementerar och når ut med ledningssystem på olika nivåer.

Läs mer

Filmbild Införande av kvalitetsledningssystem, Charlotta Thydén

Införande av kvalitetsledningssystem i Eskilstuna

Charlotta Tydén, controller och statistiker i Eskilstuna kommun, berättar om hur kommunen infört ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

En hand som håller i en penna över ett dokument.

Kommunikationsplan för ledningssystem

Förslag på hur en kommunikationsplan för ledningssystem kan se ut.

Läs mer

Skapa engagemang i din organisation, Riksbyggen

Charlotta Szczepanowski på Riksbyggen delar med sig av allmänna tips på hur du skapar engagemang i din organisation.

Läs mer