Hem för vård eller boende (HVB)

Bokframsida på skriften upphandling och uppföljning av HVB

Upphandling och uppföljning av HVB – För barn och unga

Vägledningen behandlar hur en upphandling kan gå till och hur krav kan ställas på HVB verksamhet. Den behandlar även uppföljning; hur avtal som skrivs mellan kommun och HVB kan följas upp, samt förslag på hur uppföljning som bygger på flera individer kan användas som verksamhetsuppföljning. Upphandling och uppföljning av HVB – För barn och unga

Läs mer