Håll ledningssystemet levande

Förbättra ditt förbättringssystem, Solna (pdf, nytt fönster)

Presentation om hur Solna utvecklar, bedriver och involverar medarbetare i sitt förbättringsarbete.

Läs mer

Håll ledningssystemet levande, Eskilstuna

Josephine Härdin, Eskilstuna kommun ger tips på vad som har fungerat i kommunen för att hålla engagemanget för ett integrerat ledningssystem uppe.

Läs mer

Håll levande

Ett ledningssystem för kvalitet kräver ständigt underhåll. Gör gärna en plan för att hålla ledningssystemet levande och upprätthålla engagemanget. Kontinuerligt underhåll Planera tid för att kontinuerligt följa upp, utvärdera och förbättra ledningssystemet. Det är viktigt att lära upp ny personal och exempelvis ge information på introduktionsprogram. En del kommuner integrerar uppföljningen av ledningssystemet i exempelvis verksamhetsplaner […]

Läs mer

Rutin för genomgång och analys av kvalitetsledningssystem, Kävlinge (pdf, nytt fönster)

Rutin för ledningens genomgång och analys av kvalitetsledningssystem inom vård och omsorg i Kävlinge kommun.

Läs mer