Framgångsfaktorer

En kvinna och en pojke som balansera staplade glas 670x470

Framgångsfaktorer för uppföljning

SKL har gjort en studie om hur ett antal kommuner och landsting arbetar med uppföljning av äldreomsorg och primärvård. Ett antal framgångsfaktorer för uppföljningsarbetet har identifierats.

Läs mer

Filmbild Införande av kvalitetsledningssystem, Charlotta Thydén

Införande av kvalitetsledningssystem i Eskilstuna

Charlotta Tydén, controller och statistiker i Eskilstuna kommun, berättar om hur kommunen infört ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer