Dokumentation ledningssystem

Dokumentation

Föreskriften ställer krav på att dokumentera ledningssystemets grundläggande uppbyggnad och det systematiska förbättringsarbetet. Dokumentera ledningssystemets grundläggande uppbyggnad genom att beskriva processer och rutiner, samverkan och övriga delar som presenteras under steg 2 Bestäm innehållet. I dokumentationen av det systematiska förbättringsarbetet ska följande framgå: planering av vad som ska göras vilka aktiviteter som genomförts resultatet av aktiviteterna eventuella […]

Läs mer

Kvalitetsberättelse, Skara (pdf, nytt fönster)

Kvalitetsberättelsen ger en samlad bild av kvaliteten i verksamheten och visar vilket fokus förvaltningen haft i arbetet med kvalitet.

Läs mer