Bestäm innehållet ledningssystem

Bestäm innehållet

När grunden är lagd i steg 1 är det nu dags att bestämma innehållet. Du får här förslag på innehåll och hur det kan breddas. I föreskriften SOSFS 2011:9 finns det en miniminivå på vad som måste ingå i ett ledningssystem. Föreskriften kan läsas tillsammans med tillhörande handbok för en helhetsbild. En del väljer att bredda ledningssystemet till att innefatta […]

Läs mer

Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 i Osby kommun

Beskrivning av ledningssystemets omfattning, uppbyggnad, syfte och ansvarsfördelning i Osby kommun.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Luleå (pdf, nytt fönster)

Enkel bild över det samlade arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Luleå kommun.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen, Kungsbacka (pdf, nytt fönster)

Kungsbackas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen.

Läs mer

Prioriteringsstödet

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Verktyget ger stöd i att prioritera ditt arbete. Du kan till exempel göra en riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens eller synliggöra kostnader i relation till kvalitet.

Läs mer

Påverkansanalys vid formunlering av krav

Påverkansanalys vid formulering av krav (pdf, nytt fönster)

Påverkansanalys kan användas för att skapa och formulera de krav, indikatorer och aktiviteteter som har påverkan på ett specifikt eller övergripande mål.

Läs mer

Så här jobbar vi med ledningssystem i Hudiksvall (pdf, nytt fönster)

En enkel modell för att visualiera ledningssysstemet, Hudiksvalls kommun.

Läs mer