Åtgärder

Prioriteringsstödet

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Verktyget ger stöd i att prioritera ditt arbete. Du kan till exempel göra en riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens eller synliggöra kostnader i relation till kvalitet.

Läs mer

Samverkan med brukare och patienter i upphandlingsprocessen

Samverkan med brukare och patienter i upphandlingsprocessen

Modell som visar hur brukar- och patientmedverkan kan utformas i de olika stegen i upphandlingsprocessen, från behovsanalys till uppföljning av kontrakt.

Läs mer

Åtgärder

Resultatet av uppföljningen och analysen kan få olika konsekvenser. Slutsatser och förslag på åtgärder utifrån uppföljningen och analysen bildar underlag för att åstadkomma förbättringar och utveckling. De beslut som fattas kan dessutom bygga på, prioriteringar, resurstillgång och andra förutsättningar. Åtgärderna kan innebära justering av mål, ändringar av uppdragen och förändrade resurser. Vid avvikelser kan olika […]

Läs mer