Åtgärder i fördjupad uppföljning

Checklistor – Modell för fördjupad uppföljning

Checklistorna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

Läs mer

Exempelmallar fördjupad uppföljning – Åtgärder

Mallarna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

Läs mer

Prioriteringsstödet

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Verktyget ger stöd i att prioritera ditt arbete. Du kan till exempel göra en riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens eller synliggöra kostnader i relation till kvalitet.

Läs mer

Strategi för fördjupad uppföljning och utvärdering av Hälso- och sjukvård, Landstinget i Uppsala län (pdf, nytt fönster)

Uppföljning och utvärdering är viktiga strategiska styrverktyg som ger uppdragsgivaren kunskap om Hälso- och sjukvården uppfyller sina mål samt ger vägledning till framtida åtgärder.

Läs mer

Åtgärder efter fördjupad uppföljning av hälso- och sjukvård

Konsekvenserna av förslag till åtgärder ska analyseras och tydliggöras. Med konsekvensbeskrivningen som utgångspunkt kan en prioritering av förslagen till åtgärder göras. Behoven av åtgärder kan variera från att vara akuta till mer långsiktiga åtgärder som leder till kvalitetshöjning på sikt. Att åtgärda brister så snart som möjligt innebär betydande vinster för både patienter, landsting och […]

Läs mer