Säkerställ att personalen arbetar i enlighet med processerna och rutinerna i ledningssystemet.

Förutom allmänna krav i föreskriften SOSFS 2011:9 så finns speciallagstiftning i PSL, SoL och LSS om personalens medverkan i verksamhetens kvalitetsarbete.

Vårdgivaren ansvarar för att

  • personalen har den kompetens som krävs för verksamhetens kvalitet
  • ledningssystemets processer och rutiner tillämpas av personalen på alla nivåer i organisationen.

Vissa kommuner lägger i ledningssystemet in information om hur åsikter och förbättringsförslag på systemet ska samlas in och leda till utveckling.

Att diskutera

  • Hur involveras personalen i arbetet med ledningssystemet?
  • Hur planeras implementeringen och hur görs systemet känt ute i verksamheten?
  • Hur samlas åsikter och förbättringsförslag på systemet in?
  • Hur görs systemet tillgängligt?

ikon Se hur andra görSe hur andra gör

ikon Se hur andra gör

Förbättra ditt förbättringssystem, Solna (pdf, nytt fönster)

Presentation om hur Solna utvecklar, bedriver och involverar medarbetare i sitt förbättringsarbete.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se