Om webbplatsen

Uppföljningsguiden ger stöd till dig som arbetar med kommunens, landstingets och regionens övergripande uppföljning av de välfärdstjänster som erbjuds. Syftet är att kvalitetssäkra verksamhet i såväl egen som extern regi. I guiden finner du stöd i uppföljning, kontroll, ledningssystem, konkurrens och upphandling.

Uppföljningsguiden har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som också är ansvarig för att innehållet på denna webbplats följer de regler som gäller enligt lag.

Standarder

  • Vi har strävat efter att bygga vår webbplats i enlighet med de internationella riktlinjer för tillgänglighet som beskrivs i W3C:s dokument Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.
  • För innehållet använder vi HTML5 och presentationen styrs via Cascading Style Sheets (CSS) 2.1 samt delar av CSS 3.
  • Webbplatsen bygger på öppen källkod och är skriven i Hypertext Preprocessor (PHP).

Webbläsare

  • Webbplatsen fungerar i alla vanliga moderna webbläsare som följer ovan nämnda standarder. Information går att läsa även med äldre webbläsare men då utan formgivningen.
  • Webbplatsen har en responsiv design som anpassar webbplatsen så att användarupplevelsen blir bra oavsett om den besöks via mobil, surfplatta eller dator.

Kakor (cookies)

På webbplatsen används kakor. En kaka är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.

Kakor på Uppföljningsguiden.se

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se