Om Uppföljningsguiden

Uppföljningsguiden och uppföljningsprocessen ger stöd till dig som arbetar med kommunens, landstingets och regionens övergripande uppföljning av välfärdstjänster. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har utvecklat Uppföljningsguiden.

Guiden ger kunskap om uppföljningsarbetets olika delar

Snabbguide till webbplatsen – för vem, hur och varför?

Uppföljningsguiden innehåller material inom uppföljning, kontroll och utveckling. Syftet är att kvalitetssäkra verksamhet i både egen som extern regi. Webbplatsen är en samlingsplats för metoder, kunskap samt ger dig exempel från olika verksamheter.

Guiden:

  • ger exempel på hur landets kommuner, landsting och regioner arbetar med uppföljning,
  • vägleder dig som planerar och följer upp verksamhet genom det praktiska arbetet,
  • inspirerar till nya sätt att följa upp och utveckla verksamheter.

Du är välkommen att kontakta oss vid frågor eller synpunkter

Läs vidare

Om webbplatsen

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se