Valfrihet och vårdval

Bokframsida på skriften valfrihet och vårdval

Skriften ger en beskrivning av utvecklingen i Sverige och utomlands. Vidare görs en genomgång av hur ett valfrihetssystem kan byggas upp och drivas. Vid införandet av valfrihetssystem blir det allt vanligare att de byggs med utgångspunkt från lagen om valfrihetssystem, LOV, men verktygen kan variera. Lagen om offentlig upphandling, LOU, och bidrag till friskolor och förskolor används också. Kortare intervjuer med några politiker i kommuner och landsting/regioner om deras syn på införandet av valfrihetssystem.

Valfrihet och vårdval