Vägledning – ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Bokframsidan på skriften Vägledning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbet

Vägledningen är skriven utifrån vårdgivarens perspektiv och för den som ansvarar för socialtjänst eller verksamhet enligt LSS.

Den beskriver några viktiga byggstenar. Dessa är främst; systematiskt förbättringsarbete, internt styrande dokument och ledningssystemets struktur.

Vägledning – ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete