Upphandling och uppföljning av HVB – För barn och unga

Bokframsida på skriften upphandling och uppföljning av HVB

Vägledningen behandlar hur en upphandling kan gå till och hur krav kan ställas på HVB verksamhet. Den behandlar även uppföljning; hur avtal som skrivs mellan kommun och HVB kan följas upp, samt förslag på hur uppföljning som bygger på flera individer kan användas som verksamhetsuppföljning.

Upphandling och uppföljning av HVB – För barn och unga