Upphandling för jämställdhet

Upphandling för jamstalldhet

En vägledning som klargör de juridiska möjligheterna att ställa jämställdhetskrav vid upphandling enligt LOU och LOV.

Upphandling för jämställdhet – jämställdhet som kvalitetskrav i LOU och LOV (PDF, nytt fönster)

SKL:s stöd till jämställdhetsarbete