Upphandla bättre

Upphandla bättre

Guiden fokuserar på hur förfrågningsunderlaget kan utformas för att styra mot kvalitet i upphandlingen. Den avser upphandling av särskilt boende enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV) men behandlar inte upphandling av ramavtal för enstaka platser.

Upphandla bättre – guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen

Upphandla bättre vänder sig till tjänstemän och förtroendevalda i kommuner som vill ha verktyg för hur man beaktar kvalitetsaspekter vid upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen.

Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och Vårdföretagarna har tillsammans utvecklat guiden.