System för avvikelsehantering inom äldreomsorg, Kungsbacka

Här finner du ett system för avvikelsehantering enligt HSL och SoL för äldreomsorg, i tre delar från Kungsbacka kommun.

Riktlinjer för avvikelsehantering: definition, exempel, ansvar, rutiner för analys samt åtgärder (PDF, nytt fönster)

Flödesschema avvikelser inom vård och omsorg (PDF, nytt fönster)

Bedömningsmall – avvikelser och dess konsekvenser inom HSL och SoL i fyra nivåer (PDF, nytt fönster)