Signaler på ekonomisk obalans

Genom att vara uppmärksam på signaler på ekonomisk obalans och kontinuerligt ha en dialog med utföraren kan förhoppningsvis oförutsedda händelser förebyggas, vilket är till nytta för både beställare, brukare, patienter och elever. Åtminstone minskar risken för överraskningar. Den här skriften ger tips med hur man kan påbörja samt utveckla den ekonomiska uppföljningen. Råden är hämtade från verksamheter inom vård och omsorg.

Signaler på ekonomisk obalans