På den säkra sidan

Bokframsida på skriften På den säkra sidan

Skriften försöker med exempel, fördjupningar och reflektioner belysa vad intern kontroll är och hur politiker kan arbeta för att utveckla den.

På den säkra sidan – om intern kontroll för förtroendevalda i kommun och landsting