Krav på leverantörer och avtalsvillkor i LOV-upphandlingar

Syftet med denna rapport är att skapa en överblick för landstingen över vilka krav på leverantören och avtalsvillkor som är tillämpliga vid LOV-upphandlingar. Med lagen om valfrihetssystem (LOV) har landstingen fått nya förutsättningar att utveckla hälso- och sjukvården genom upphandling av privata vårdgivare.

Krav på leverantörer och avtalsvillkor i LOV-upphandlingar