Kommunikationsplan för ledningssystem

En hand som håller i en penna över ett dokument.

En kommunikationsplan underlättar implementerandet av ledningssystem.

Syftet med kommunikationsplanen är att framgångsrikt bygga upp, implementera och därefter upprätthålla ledningssystemet. Detta genom att involvera rätt personer och göra det känt.

Planera vilka nyckelpersoner som ni ska kommunera med. Ange kommunikationsmål och syfte med kommunikationen.

För varje kommunikationsaktivitet kan det vara bra att försöka besvara frågorna

  • Vad – vad vill ni ha sagt?
  • Hur – på vilket sätt ska det sägas?
  • Varför – vad vill ni uppnå med kommunikationen?
  • När – ska det kommuniceras samtidigt som något annat, vid ett eller flera tillfällen?
  • Vem – planera kommunikationen utifrån målgrupp
  • Var – i vilken kanal?

Förslag på hur en kommunikationsplan för ledningssystem kan se ut

Kommunikationsplan ledningssystem (PDF, nytt fönster)