Kommunala strategier vid marknadsstyrning – omsorg om relationer

Kommunala strategier vid marknadsstyrning

Syftet med denna rapport är att beskriva hur två kommuner arbetar med att utveckla relationerna mellan olika aktörer då särskilda boenden upphandlats.

Kommuninvest i Väst har haft i uppdrag att genomföra denna rapport. Författare har varit Gustaf Kastberg, Lunds universitet och Ola Mattisson, Ekonomihögskolan i Lund.

Rapporten kommunala strategier vid marknadsstyrning – omsorg om relationer