Implementera ledningssystem för patientsäkerhet, NLL

Birgitta Boqvist, Norrbottens läns landsting, delar kort med sig av hur de implementerar och når ut med sitt ledningssystem på olika nivåer.

Några framgångsfaktorer

  1. Skapa en checklista och låt den anpassas lokalt.
  2. För dialog i de olika verksamheterna.
  3. Se till att ledningssystemet på olika nivåer hänger ihop.
  4. Tänk till om olika sätt att nå ut med ledningssystemet.

Filmen är 3:37 min.