Film om verktyget Egenvärdering för uppföljning och kontroll

I filmen presenterar vi hur du kan använda verktyget Egenvärdering för uppföljning och kontroll.

Ett verktyg som hjälper dig att ta ”temperaturen” på om kommunen eller landstinget har tillfredställande system och rutiner för uppföljning och kontroll. Dessutom får du en bild av om de system och rutiner ni har också används. Verktyget är en självskattning. I verktyget redovisas resultaten i form av cirkeldiagram och excelfiler. Dessa resultat kan du använda som underlag i förbättringsarbetet.

Verktyget Egenvärdering för uppföljning och kontroll (inkl. intresseanmälan)