Erfarenheter av uppföljning

Bokframsida på skriften erfarenheter av uppföljning

Rapporten ger en översikt över hur ett antal kommuner och landsting/regioner arbetar med uppföljning av äldreomsorg och primärvård samt vilka erfarenheter som gjorts.

Erfarenheter av uppföljning