Egenvärdering i praktiken, exempel från Värmland

Lars Gohde, Landstinget i Värmland, beskriver hur verktyget ”Egenvärdering för uppföljning och kontroll” har varit till nytta för landstinget genom att styrkor och brister i uppföljningen kunde visualiseras och presenteras för den politiska nivån. Lars beskriver även hur han med hjälp av verktygets handlingsplan på ett konkret sätt kunde förbättra uppföljningen.

Filmen är 6:14 min.

Egenvärdering på ledningsnivå, landstinget i Värmland (PDF, nytt fönster)

Verktyget Egenvärdering för uppföljning och kontroll, inklusive intresseanmälan