Verktyg

Senaste A-Ö
ikon Verktyg

Checklistor – Modell för fördjupad uppföljning

Checklistorna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

ikon Verktyg

Exempelmallar fördjupad uppföljning – Åtgärder

Mallarna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

ikon Verktyg

Exempelmallar fördjupad uppföljning – Uppföljning och analys

Mallarna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

ikon Verktyg

Exempelmallar fördjupad uppföljning – Planering

Mallarna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

ikon Verktyg

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Verktyget ger stöd i att prioritera ditt arbete. Du kan till exempel göra en riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens eller synliggöra kostnader i relation till kvalitet.

ikon Verktyg

Processkartläggning – exempelmall (pdf, nytt fönster)

Stöd till dig som ska kartlägga processer eller utveckla dem.

ikon Verktyg

Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Egenvärderingen ger dig en bild av om kommunen eller landstinget har tillfredställande system och rutiner för uppföljning och kontroll, och om de används.

ikon Verktyg

Gap-analys ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Med hjälp av gap-analysen kan du få en överblick av hur ni uppfyller kraven i SOSFS 2011:9.

ikon Verktyg

Påverkansanalys vid formulering av krav (pdf, nytt fönster)

Påverkansanalys kan användas för att skapa och formulera de krav, indikatorer och aktiviteteter som har påverkan på ett specifikt eller övergripande mål.

ikon Verktyg

Kravsorteraren – planera och prioritera krav

Kravsorteraren ger en signal om hur väl ett krav uppfylls och kan vara ett stöd i prioritering av krav vid uppföljning.

ikon Verktyg

Checklista för att förhindra fusk och oegentligheter (pdf, nytt fönster)

Checklista i punktform för att förhindra fusk och oegentligheter.

ikon Verktyg

Kartläggning av landsting och regioners uppföljning av primärvård

SKL har tillsammans med vårdvalsnätverket gjort en översiktlig kartläggning av hur landstingen och regionerna följer upp primärvårdens arbete.

ikon Verktyg

GAP-analys uppföljning socialtjänst

Med hjälp av gap-analysen kan du undersöka vilka utvecklingsområden er uppföljning har idag och prioritera det fortsatta arbetet.

ikon Verktyg

Kommunikationsplan för ledningssystem

Förslag på hur en kommunikationsplan för ledningssystem kan se ut.

ikon Verktyg

Aktivitetsplan för ledningssystem

Förslag på hur en aktivitetsplan för ledningssystem kan se ut.

ikon Verktyg

Egenvärdering för fristående verksamheter

Verktyget ger dig en bild av om din kommun har tillfredställande system och rutiner för godkännande av, tillsyn över, information om och utbetalning av bidrag till fristående verksamheter.

RSS Feed länk